Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Adatkezelési tájékoztató:https://kisgeponline.hu/adatvedelem-45

Adatkezelési tájékoztató

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)


Adatkezelési tájékoztató

 

1.        Adatkezelő azonosítása

A https://www.kisgeponline.hu/ internet címen elérhető webáruházat a

KOLMER Rögzítéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: KOLMER Rögzítéstechnika Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-110997 – Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13129671-2-03

Székhely: 6000 Kecskemét, Mártírok útja 66.

Telephely: 6000 Kecskemét, Benczúr Gyula u. 31.

Üzleti tevékenység helye: 6000 Kecskemét, Benczúr Gyula u. 31.

Telefon: +36 76 504 124

E-mail cím: vevoszolgalat@kolmer.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

 

2.        Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

 

2.1.        Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

- és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

rendelkezései alapján kezeli.

2.2.       Jelen tájékoztató hatálya a https://www.kisgeponline.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele és a webáruházban leadott megrendelések teljesítése során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

 

2.3.       Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, a webhely szolgáltatásait használó, valamint Adatkezelőtől terméket megrendelő természetes személyek.

 

3.        Az adatkezelés jogalapja 

 

3.1.       Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

 

3.2.       A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

 

3.3.       Egyes esetekben jogszabály kötelezi Adatkezelőt bizonyos adatkezelési műveletek végrehajtására, illetve jogos érdeke is lehet jogalap az adatok kezelésére. Ezekről részletesebben lentebb, az egyes adatkezelésekről szóló fejezetekben olvashat Felhasználó.

 

4.        Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

 

4.1.       Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz.

 

4.2.       Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.

 

5.        Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

 

5.1.       Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely "Kapcsolat” menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

 

5.2.       Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

 

5.3.       Kezelt adatok körének meghatározása:

Az üzenetet küldő Felhasználó:

- neve,

- e-mail címe,
- a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

5.4.       Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

-        üzenet írása a weboldalon,

-        e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),

-        a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 2 munkanapon belül teljesít.

 

5.5.       Az adatkezelés időtartama: Az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

 

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a 10. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

 

5.6.       Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

6.        Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

 

6.1.       Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével és a hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, illetve a regisztráció vagy a megrendelés során a feliratkozásra vonatkozó nyilatkozat bejelölésével feliratkozik a hírlevélre.

 

6.2.       Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével és a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

6.3.       Kezelt adatok körének meghatározása:

- keresztnév,

- e-mail cím.

6.4.       Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú és eladásösztönző tartalmak küldését jelenti.

 

6.5.       Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

 

6.6.       Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

7.        Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

 

7.1.       Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.

 

7.2.       Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó az „BELÉPÉS” feliratú, majd a „Hozz létre saját fiókot” feliratú gombra kattintást követően, a megjelenő adatlap kitöltésével és az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a „REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintással adja meg, megrendelést követően a „REGISZTRÁCIÓ” felirat alatt a jelszó megadásával és az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a „REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintással adja meg.

 

7.3.       Kezelt adatok körének meghatározása: Regisztráló felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott regisztrációs adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

Az adatok köre:

- vezetéknév,

- keresztnév,

- e-mail cím,

- telefonszám,

- jelszó.


Az adatkezelés célja: a webhelyen történő regisztráció, a rendszeres vásárlás megkönnyítése.

 

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

- személyes fiók létrehozása a Felhasználó számára,

- termék on-line megrendelésének megkönnyítése a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok eltárolásával, illetve ezen adatok önálló módosításának lehetővé tétele a Felhasználó számára,

- a korábbi megrendelések eltárolása és hozzáférhetővé tétele a Felhasználó számára a felhasználói fiókban.

7.4.       Az adatkezelés időtartama: A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a regisztráció Felhasználó általi törlésével, illetve a Felhasználó regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor törölheti regisztrációját, illetve kérheti annak törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt.

 

7.5.       Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

8.        Közösségi regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

 

8.1.       Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen Facebook közösségi oldalon létező profillal regisztráló Felhasználók.

 

8.2.       Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a Facebook közösségi oldalon létező profillal történő regisztráció esetén az erre vonatkozó gombok aktiválásával, majd az adatok átvételéről szóló figyelmeztető szöveg jóváhagyásával adja meg hozzájárulását a Felhasználó.

 

8.3.       Kezelt adatok körének meghatározása: A Facebook közösségi oldalon létező profillal történő regisztráció esetén az alábbi adatokat veszi át Felhasználó közösségi oldal profiljáról az Adatkezelő:

- név,

- e-mail cím.

 

8.4.       Az adatkezelés célja: a webhelyen történő regisztrációs folyamat egyszerűbbé tétele a Facebook profillal rendelkező Felhasználó számára, továbbá a regisztráció által a  rendszeres vásárlás megkönnyítése.

 

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

- személyes fiók létrehozása a Felhasználó számára,

- termék on-line megrendelésének megkönnyítése a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok eltárolásával, illetve ezen adatok önálló módosításának lehetővé tétele a Felhasználó számára,

- a korábbi megrendelések eltárolása és hozzáférhetővé tétele a Felhasználó számára a felhasználói fiókban.

8.5.       Az adatkezelés időtartama: A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartalma a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a regisztráció Felhasználó általi törlésével, a regisztrációhoz használt Facebook profil Felhasználó általi törlésével, illetve a Felhasználó regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor törölheti regisztrációját, illetve kérheti annak törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt.

 

8.6.       Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

8.7.       A Facebook profillal történő regisztráció során a Facebook szolgáltatója által megvalósított adatkezelésről a szolgáltató Facebook Ireland Ltd. vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában olvashat: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

8.8.       Az Adatkezelő a közösségi regisztráció használatával kapcsolatban adatfeldolgozóként veszi igénybe a Facebook Ireland Ltd-t. Erről bővebben a 16. fejezetben olvashat.

 

9.        Ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés

 

9.1.       Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „KOSÁR” menüpontjában, a virtuális kosárban lévő termékek alatt található "AJÁNLATKÉRÉS” feliratú gombra kattintással elérhető üzenetküldő felületének használatával az Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

 

9.2.       Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

 

9.3.       Kezelt adatok körének meghatározása:

Az ajánlatkérést küldő Felhasználó:

- neve,
- e-mail címe,

- telefonszáma (megadása nem kötelező),

- a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

9.4.       Az adatkezelés célja: Adatkezelőtől a kiválasztott termék(ek)re történő ajánlat kérésének lehetővé tétele a Felhasználó számára, bonyolultabb esetben az ajánlatkérés telefonon történő megválaszolása.

 

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

-        ajánlat kérése a kiválasztott termékre vonatkozóan

-        üzenet írása

-        bonyolultabb esetben az ajánlatkérés telefonon történő megválaszolása.

 

9.5.       Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat kérés megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az ajánlatkérés megválaszolását követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

 

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a 10. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

 

9.6.       Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.

 

 

 

10.    Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

 

10.1.   Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

 

10.2.   Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

 

10.3.   Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

Természetes személy Felhasználó esetén:
- vezetékneve
- keresztneve

- telefonszáma
- e-mail címe

- számlázási cím
- szállítási cím
- megrendelt termék(ek) megjelölése
- megrendelt termék(ek) vételára
- átvétel/kézbesítés módja
- fizetési mód
- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk
- megrendelés időpontja
- fizetés időpontja.

 

Gazdálkodó szervezet megrendelő képviselője/kapcsolattartója esetén az adatok köre:
- kapcsolattartó vezetékneve
- kapcsolattartó keresztneve

- cégnév

- adószám

- telefonszám
- e-mail cím
- jelszó
- számlázási név (gazdálkodó szervezet neve)
- számlázási cím (gazdálkodó szervezet címe)
- szállítási név
- szállítási cím

- megrendelt termék(ek) megjelölése
- megrendelt termék(ek) vételára
- átvétel/kézbesítés módja
- fizetési mód
- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk
- megrendelés időpontja
- fizetés időpontja.

10.4.   Az adatkezelés célja: A megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

 

10.5.   Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.

A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

A szállítást végző vállalat jogos érdeke lehet azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének bizonyos ideig történő megőrzése. Ezt azonban már mint önálló Adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került.

A megrendelés során kezelt esetleges további adatokat – pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei – Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év – a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig kezeli.

10.6.   Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

 

11.    A megrendelt termék nyomon követéséhez kapcsolódó adatkezelés

 

11.1.   Az adatkezeléssel érintett: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználó.

 

11.2.   Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó a megrendelt termék nyomon követéséről való e-mail üzenetek küldésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg.

 

11.3.   Kezelt adatok körének meghatározása:

A Felhasználó

- neve

- e-mail címe

- szállítási címe.

11.4.   Az adatkezelés célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése.

 

11.5.   Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a termék nyomon követésével kapcsolatosan kezelt adatokat a termék Felhasználó részére történő kézbesítéséig kezeli.

 

11.6.   Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

12.    Szervíz bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés

 

12.1.   Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely "Szerviz bejelentő” menüpontjából elérhető hiba bejelentő felületének használatával Adatkezelőnek a termék meghibásodásáról tájékoztatást küldő Felhasználók.

 

12.2.   Az adatkezelés jogalapja: a nem jótálással kapcsolatos ügyintézéshez kapcsolódóan a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása, a jótálással kapcsolatos hibabejelentés kapcsán a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, miszerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

12.3.   Kezelt adatok körének meghatározása:

A hibát bejelentő Felhasználó:

- vezetékneve,

- keresztneve,

- címe,

- telefonszáma,

- e-mail címe,

- meghibásodott gép típusa

- meghibásodott gép márkája

- meghibásodott gép gyári száma

- hiba leírása

- garanciális ügyéntézés kiválasztása

- hiba leírása

12.4.   Az adatkezelés célja: A meghibásodott termék hibájának bejelentése az Adatkezelő számára, további üzenetváltást követően a meghibásodott gép Adatkezelő általi szerviz szolgáltatásának igénybevétele, jótállás érvényessége esetén jótállással kapcsolatos ügyintézés.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

-        bejelentés lehetővé tétele és a bejelentés fogadása

-        szervízre vonatkozó tájékoztatás

-        jótállással kapcsolatos ügyintézés

-        az ügyintézéshez szükséges kommunikáció folytatása.

 

12.5.   Az adatkezelés időtartama: 

 

Amennyiben az üzenetváltás nyomán új szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a 10. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

 

A jótállással kapcsolatos ügyintézés során kezelt adatokat Adatkezelő az ügyintézést követően még fennálló jótállási kötelezettségének időtartamáig kezeli.

 

A jótállási igény bejelentéséről készült jegyzőkönyvet annak felvételétől számított 3 évig Adatkezelő köteles megőrizni.

 

12.6.   Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, valamint az esetleges jótállási igény bejelentéséről készült papír alapú jegyzőkönyvben.

 

 

13.    Termékértékeléshez kapcsolódó adatkezelés

 

13.1.   A webhelyen lehetőség van a megjelenített termékek értékelésére. A Felhasználó erre vonatkozó hozzászólásait szöveges, valamint pontszámos formában teheti közzé.

 

13.2.   A webhelyen működtetett termékértékelés nyilvános, az ott közzétett hozzászólások és bejegyzések, valamint a hozzászólók nickneve a webhely minden látogatója számára látható módon jelenik meg.

 

13.3.   Tájékoztató a hozzászólásokban Felhasználó által közölt adatok kezeléséről:

 

13.3.1.   Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen hozzászólást közzétevő Felhasználók, melynek nem feltétele a regisztráció.

 

13.3.2.   Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzászólás elküldése előtt az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével és a hozzászólás közzétételének elküldésével hozzájárul az általa hozzászólásában közölt adatok kezeléséhez és közzétételéhez.

 

13.3.3.   Az érintett adatok köre: Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást, bejegyzést közzétevő Felhasználó keresztneve is beazonosítható, az általa hozzászólásában, bejegyzésében közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem vonható felelősségre.

 

13.3.4.   Amennyiben Felhasználó hozzászólásaiban esetlegesen más személy adatait teszi közzé, az ilyen a harmadik személy adatainak Adatkezelő webhelyén történő közzététele és ily módon Adatkezelő részére történő továbbítása tekintetében Felhasználónak kell beszereznie az érintett harmadik személy hozzájárulását, melyet Adatkezelő vélelmez. Az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem felelős.

 

13.3.5.   Az adatkezelés célja: termékértékelés lehetővé tétele a Felhasználók számára.

 

13.3.6.   Az adatkezelés időtartama: A webhelyen a fenti formában történő adatkezelés időtartalma az ott hozzászólást közzétevő Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a Felhasználó hozzászólásának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor kérheti hozzászólása törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul végrehajt.

 

13.3.7.   Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében, a webhely felületén megjelenítve.

 

14.    Elégedettség méréséhez kapcsolódó adatkezelés

 

14.1.   Adatkezelő a webáruházban vásároló Felhasználóknak e-mail útján értékelő kérdőívet küld ki az Árukereső Megbízható Bolt Programjának keretében. A kérdőív kiküldéséhez és a válaszok beszerzéséhez Adatkezelő az Árukeresőt (Online Comparison Shopping Kft.) adatfeldolgozóként veszi igénybe (erről 16. fejezetben olvashat a Felhasználó).

 

14.2.   Az adatkezeléssel érintettek köre: A webáruházban vásároló Felhasználók.

 

14.3.   Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, miszerint az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

 

14.4.   Adatkezelő jogos érdeke, hogy naprakész információkkal rendelkezzen arról, hogy a vásárlói mennyire voltak elégedettek a szolgáltatással, és visszajelzést kapjon a szolgáltatás különböző szempontok szerinti értékeléséről. Ezzel folyamatosan gondoskodhat a minőségi szolgáltatás nyújtásáról, ami alapfeltétele a sikeres tevékenységének. Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, mely Adatkezelőnél elérhető.

 

14.5.   Kezelt adatok köre:

A kérdőív kiküldéséhez az Ön

-          e-mail címe,

a kérdőíven adott válaszai esetén az Ön

- megrendelés teljesülésére vonatkozó kérdésekre adott válaszai (megkapta-e, megfelelő időben kapta-e meg),

-          értékelési szempontokra adott válaszai (mennyire volt elégetett a szállítási idővel, mennyire volt használható a webáruház, hányszor rendelt már, milyen volt a kommunikáció a webáruházzal, ajánlaná-e másoknak a webáruházat, tapasztalatainak szöveges összegzése, Árukeresőt ismeri-e),

-          opcionálisan: beceneve, az Árukereső.hu-n az értékelése melletti megjelenítéshez,

-          demográfiai adatok (neme, korosztály „-tól -ig” meghatározással, lakhely település jellege, foglalkozás jellege – pl. alkalmazott vagy vállalkozó).

 

A kérdőív végén Felhasználó eldöntheti, hogy a véleményezett webáruház (Adatkezelő) az e-mail címe alapján beazonosíthatja-e őt. Amennyiben ehhez nem járul hozzá, akkor a véleménye Adatkezelő számára anonim marad.

 

14.6.   Az adatkezelés célja: Adatkezelő a visszajelzések, értékelések alapján folyamatosan felülvizsgálja a szolgáltatásának minőségét, ezzel biztosítja a megfelelő színvonal fenntartását, szükség esetén változtatásokat vezet be.

 

14.7.   Az adatkezelés időtartama: A szolgáltatás minőségéről alkotott véleményére vonatkozó adatokat Adatkezelő 30 napon belül megvizsgálja, és ha az alapján nem szükséges ügyintézés a véleményt adó Felhasználó felé, akkor az adatokat törli, vagy anonimizálja.

A vélemények alapján anonim statisztikákat készít Adatkezelő, melyeket időkorlát nélkül megőriz. Az ezekben őrzött adatok alapján azonban a Felhasználó már soha többé nem azonosítható, így a statisztikában Felhasználó személyes adatát már nem kezeli Adatkezelő.

14.8.   Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

14.9.   Az Árukereső további adatkezeléséről Felhasználó az Online Comparison Shopping Kft. adatkezelési tájékoztatójában olvashat: https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html

 

15.    Adattovábbítás

 

15.1.   Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során online fizetési módot választó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

 

15.2.   Az adattovábbítás címzettje:

 

BIG FISH Payment Services Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: BIG FISH Payment Services Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-325828 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 26355159-2-42

Székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

Üzleti tevékenység helye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

E-mail cím: paymentgateway@bigfish.hu

Webhely: https://www.paymentgateway.hu/

gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

15.3.   Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke.

 

Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és –felderítő rendszert üzemeltetni tudja. A Címzettre vonatkozó hivatkozott jogszabályi rendelkezések:

- a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 165. § (5) bekezdése,

- az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. § (3) bekezdés f) pontja,

- a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés v) pontja.

 

Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Felhasználó érdeke is mindez, különösen a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

 

Az adattovábbítás lehetővé teszi a csalások kiszűrését, felderítését és a fizetési folyamat során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítását.

 

Felhasználó foglalás/megrendelés során kezelt adatainak köréből kerülnek továbbításra az adatok titkosított adatforgalmat biztosító elektronikus csatornán keresztül, kizárólag a Címzett részére és csak az online bankkártyás fizetés megtörténte esetén, melyeket a Címzett más célra nem használ fel. Mindebből következik, hogy az adattovábbítás Felhasználóra nézve jelentős kockázattal nem jár, további érzékelhető hatást nem gyakorol rá.

 

Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére.

 

Figyelembe véve a fentieket, illetve a beépített garanciális intézkedéseket, az adattovábbítás nem jelent indokolatlan mértékű beavatkozást a Felhasználók magánéletébe, ezért az adatok továbbítása szükséges és arányos adatkezelési művelet.

 

15.4.   A továbbított adatok köre:

 

- a vásárlás során kosárba helyezett termékek és a kosárban megjelenő vásárlási adatok (árak, költségek),

- név,

- telefonszám,

- e-mail cím,

- cím.

 

A fizetés során megadott bankkártya adatokat Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő birtokába.

 

15.5.   Az adattovábbítás célja: A fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése, valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

 

15.6.   A BIG FISH Payment Services Kft. által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – a Felhasználó bővebben tájékozódhat a https://www.paymentgateway.hu/adatvedelem/  oldalon.

 

15.7.   Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

 

15.8.   Adatkezelő a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

 

16.    Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

16.1.   Tárhelyszolgáltató

 

16.1.1.   Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

 

16.1.2.   Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

 

ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: ShopRenter.hu Kft.
Cégjegyzékszám: 09-09-020636
Adószám: 23174108-2-09
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telephely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Postacím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Telefon: +36 1 234 5012

E-mail: info@shoprenter.hu
Webhely:
https://www.shoprenter.hu/

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

16.1.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

 

16.1.4.   Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása.

 

16.1.5.   Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

 

16.1.6.   Az adatfeldolgozás módja és jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.

 

 

16.2.   Weboldal fejlesztő

 

16.2.1.   Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

 

16.2.2.   Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

 

ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: ShopRenter.hu Kft.
Cégjegyzékszám: 09-09-020636
Adószám: 23174108-2-09
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Telephely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Postacím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Telefon: +36 1 234 5012
E-mail: info@shoprenter.hu
Webhely:
https://www.shoprenter.hu/

 

gazdasági társaságot, mint a weboldal fejlesztőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

16.2.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

 

16.2.4.   Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása a szükséges információtechnológiai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

 

16.2.5.   Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

 

16.2.6.   Az adatfeldolgozás módja és jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

 

16.3.   Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

 

16.3.1.   Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

 

16.3.2.   Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

Rövidített név: MiniCRM Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-047449
Adószám: 23982273-2-42
Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
Postacím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14
Telefon: +36 1 999 0402

E-mail: help@minicrm.hu
Webhely:
https://www.minicrm.hu/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

16.3.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a hírlevélre feliratkozó Felhasználó nevét és e-mail címét érinti.

 

16.3.4.   Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

 

16.3.5.   Az adatfeldolgozás időtartama: Felhasználó hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig.

 

16.3.6.   Az adatfeldolgozás módja és jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

 

16.4.   A megrendelt termék nyomon követésével kapcsolatos adatfeldolgozás

 

16.4.1.   Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználó.

 

16.4.2.   Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

Rövidített név: MiniCRM Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-047449
Adószám: 23982273-2-42
Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
Postacím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14
Telefon: +36 1 999 0402

E-mail: help@minicrm.hu
Webhely:
https://www.minicrm.hu/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt megrendelt termék nyomon követével kapcsolatos e-mail üzenetet küldő szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

16.4.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a terméket megrendelő Felhasználó nevét, e-mail címét, szállítási címét érinti.

 

16.4.4.   Az adatfeldolgozás célja: a Felhasználó által megrendelt termék online nyomon követése, valamint a szállítás lépéseiről e-mail üzenet útján történő tájékoztatás küldése az Adatkezelő által Felhasználó részére.

 

16.4.5.   Az adatfeldolgozás időtartama: Adatkezelő a termék nyomon követésével kapcsolatosan kezelt adatokat a termék Felhasználó részére történő kézbesítéséig kezeli.

 

16.4.6.   Az adatfeldolgozás módja és jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

 

16.5.   Elégedettség mérésével kapcsolatos adatfeldolgozás

 

16.5.1.   Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

 

16.5.2.   Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az

 

Online Comparison Shopping Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: Online Comparison Shopping Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-186759

Adószám: 24868291-2-42

Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Postacím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

E-mail: info@arukereso.hu
Webhely: https://www.arukereso.hu/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által elégedettség méréséhez használt szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

16.5.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: A Felhasználó e-mail címe és a kérdőíven megadott válaszai a 14. fejezet szerint.

 

16.5.4.   Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által elégedettség méréshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

 

16.5.5.   Az adatfeldolgozás időtartama: A szolgáltatás minőségéről alkotott véleményre vonatkozó adatokat Adatkezelő 30 napon belül megvizsgálja, és ha az alapján nem szükséges ügyintézés a véleményt adó Felhasználó felé, akkor az adatokat törli, vagy anonimizálja. Adatfeldolgozó az Adatkezelő meghatározása szerint jár el.

 

16.5.6.   Az adatfeldolgozás módja és jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a kérdőív küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

 

16.6.   Közösségi regisztrációval kapcsolatos adatfeldolgozás

 

16.6.1.   Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen Facebook közösségi oldalon létező profillal regisztráló Felhasználók.

 

16.6.2.   Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Facebook Ireland Ltd.

 

Cégjegyzékszám: 462932

Adószám: IE 9692928F

Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Telephely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Postacím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Telefon: +001 650 543 4800

Üzenet: https://facebook.com/help/contact/540977946302970

Webhely: https://www.facebook.com/privacy/explanation

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt közösségi regisztrációhoz használt webhely fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

16.6.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a Facebook közösségi oldalon létező profillal regisztráló Felhasználó nevét és e-mail címét érinti.

 

16.6.4.   Az adatfeldolgozás célja: a webhelyen történő regisztráció, a rendszeres vásárlás megkönnyítése.

 

16.6.5.   Az adatfeldolgozás időtartama: A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartalma a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a regisztráció Felhasználó általi törlésével, a regisztrációhoz használt Facebook profil Felhasználó általi törlésével, illetve a Felhasználó regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor törölheti regisztrációját, illetve kérheti annak törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt.

 

16.6.6.   Az adatfeldolgozás módja és jellege: Az adatok feldolgozása elektronikus úton valósul meg, és kizárólag a Facebook profillal történő regisztrációs folyamat során, valamint a későbbi, Facebook profillal történő belépések során átadott adatok alapján a felhasználó azonosítását jelenti.

 

16.7.   Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

 

16.7.1.   Az adatfeldolgozással érintettek köre: Azok a Felhasználók, akik a terméket az általuk megjelölt címre szállítással rendelik meg.

 

16.7.2.   Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Telefon: +36 29 886 670
Fax: +36 29 886 610
E-mail: info@gls-hungary.com
Webhely:
https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

valamint a

 

"PANNON XP" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: "PANNON XP" Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-205731 – Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14443103-2-13

Székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5.

Üzleti tevékenység helye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5.

Telefon: +36 20 773 3399

E-mail cím: infod@pannonxp.hu

Webhely: http://pannonxp.hu/

 

a megrendelt termékeket kiszállító gazdasági társaságot (a továbbiakban: Adatfeldolgozó),

16.7.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (kiszállítás végrehajtása) érdekében Felhasználó alábbi adatait érinti:

- vezetéknév
- keresztnév
- telefonszám
- szállítási cím.

16.7.4.   Az adatfeldolgozás célja: a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítésének keretében a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása a Felhasználó által megjelölt címre történő kézbesítéssel, szükség esetén a kézbesítés helyének és idejének tárgyában telefonon történő egyeztetéssel.

 

16.7.5.   Az adatfeldolgozás időtartama: a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges ideig tart.

 

16.7.6.   Az adatfeldolgozás módja és jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges adatkezelési műveleteket jelenti.

 

 

16.8.   Számlák előállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

 

16.8.1.   Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

 

16.8.2.   Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

VECTOR Üzleti Információs Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: VECTOR Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-100666 – Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10574807-2-03

Székhely: 6000 Kecskemét, Sörház utca 7.

Üzleti tevékenység helye: 6000 Kecskemét, Sörház utca 7.

Telefon: +36 76 485 079

E-mail cím: ertekesites@vector.hu

Webhely: https://www.vector.hu/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt számlázó szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

16.8.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a megrendelést leadó felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokat érinti.

 

16.8.4.   Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által a számlák kiállításához használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

 

16.8.5.   Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig - a számla kiállításától számított 8 évig - tart.

 

16.8.6.   Az adatfeldolgozás módja és jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a számla kiállításához használt szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti. 

 

 

16.9.    Könyvelési szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás

 

16.9.1.   Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.

 

16.9.2.   Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

 

"NOTEC-FER" Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: "NOTEC-FER" Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-105355 – Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11427447-2-03

Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 20. fszt. 1.

Üzleti tevékenység helye: 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 20. fszt. 1.

Telefon: +36 76 560 004

E-mail cím: fer-data@hotmail.com

Webhely: -

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő gazdasági tevékenységének könyvelőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

16.9.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokon szereplő adatokat érinti.

 

16.9.4.   Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által végzett gazdasági tevékenységre vonatkozóan jogszabály által előírt számviteli kötelezettségek teljesítése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.

 

16.9.5.   Az adatfeldolgozás időtartama: legfeljebb a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a számla kiállításától számított 8. év elteltét követő évben bekövetkező törlésig – tart.

 

16.9.6.   Az adatfeldolgozás módja és jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti.       

 

 

16.10. Könyvvizsgálati szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás

 

16.10.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.

 

16.10.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

AUDIT-FAIR Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: AUDIT-FAIR Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-117185 – Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14554739-2-03

Székhely: 6000 Kecskemét, Mályva utca 62.

Üzleti tevékenység helye: 6000 Kecskemét, Mályva utca 62.

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő gazdasági tevékenységének könyvvizsgálóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

16.10.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokon szereplő adatokat érinti.

 

16.10.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által végzett gazdasági tevékenységre vonatkozóan jogszabály által előírt, könyvvizsgálatra vonatkozó számviteli kötelezettségek teljesítése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.

 

16.10.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a számla kiállításától számított 8. év elteltét követő évben bekövetkező törlésig – tart.

 

16.10.6. Az adatfeldolgozás módja és jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti.

 

16.11.  Adatfeldolgozás más célra nem történik.

 

16.12.  Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

17.    Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

17.1.   Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 18. pont szerint).

17.2.   Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

17.3.   A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

17.4.   Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

17.5.   A törléshez való jog: Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

17.6.   Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

18.    Felhasználó kérelmeinek teljesítése

 

18.1.   A 17. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

18.2.   Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

 

18.3.   Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 20. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

18.4.   Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

18.5.   Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 6000 Kecskemét, Benczúr Gyula u. 31. alatti címére, e-mailben a vevoszolgalat@kolmer.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

19.    Adatvédelem, adatbiztonság

 

19.1.   Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

 

19.2.   A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

 

19.3.   Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

 

19.4.   Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

 

20.    Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: 
http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

 

2020. július 3.

 

KOLMER Rögzítéstechnika Kft.