Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Adatkezelési tájékoztató:https://kisgeponline.hu/adatvedelem-45

Garanciavállalás szabályainak változása 2021

A fogyasztók részére a kötelező jótállást jelenleg a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet szabályozza, amely az alábbiak szerint változik.

A Kormány 270/2020. (VI. 12.) Kormányrendelete az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendeletet módosítja.

Változások

Az első változtatás, a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletet módosítja, mely a jótállás időtartamára vonatkozik.

A jótállás időtartama 2021. január 1.-től az alábbiak szerint változik:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási jegy tartalmára, formátumára vonatkozó szabályt a fenti rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

2021-től a jótállási jegyen fel kell tüntetni a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a  kiállítás során a  képviseletében eljáró személy aláírását.
Lehetőséget ad a rendelkezés elektronikus formátumú jótállási jegy kibocsátására is (ez nem azonos egy kinyomtatott és beszkennelt vagy egy egyszerű PDF-ként előállított dokumentummal), amelynek ebben az esetben tartalmaznia kell az elektronikus aláírást is.

Fontos! A  fogyasztó részére elektronikusan átadott számla,jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel e  rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. Tehát egy elektronikus aláírás nélküli számla az nem felel meg  a feltételeknek.

A jótállás érvényesítésére vonatkozó szabályok: 

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. 

 Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.